Home

In de zomer van 1956 ontstond bij dhr. C. v.d. Linden, kweker van o.a. tropen uit Ridderkerk, het idee om in Ridderkerk een vogelvereniging op te richten. Dit lukte hem aanvankelijk slecht, omdat hij niet precies wist wie er in Ridderkerk vogels hield en/of kweekte. Heel inventief is hij toen voor een bevriende zaadhandelaar uit Vlaardingen, bij hemzelf aan huis in Ridderkerk vogelzaden gaan verkopen en kwam zo middels een advertentie in “De Combinatie” voor verkoop van vogelzaden, in contact met diverse vogelliefhebbers uit Ridderkerk en omstreken. Vervolgens heeft dhr. v.d. Linden in het toenmalige “Cafe Sport” aan de Koninginnenweg te Ridderkerk een bijeenkomst belegd, waarvoor hij de bij hem inmiddels bekende vogelliefhebbers (zo’n 25 stuks), had uitgenodigd.

Dit alles resulteerde er uiteindelijk in dat 10 man in november van dat jaar (1956) de vogelvereniging ‘WITROKA’ oprichtte, die zich daarna als aspirant-vereniging aansloot bij de ANBvV ook wel de “oude bond” genoemd. Naderhand is de vereniging na onenigheid met de ANBvV over een door Witroka gewonnen prijs met een ledenwerfactie voor die bond, overgestapt naar de toen pas opgerichte nieuwe bond, zijnde de Nieuwe Bond van Nederlandse Vogelliefhebbers (NBvNV).

In het verleden werden de vergaderingen, shows en TT’s gehouden in o.a. Cafe Sport, de kantine van de Electrozaal van de fa. Smit Slikkerveer en de kantine van Het Rijerbos, totdat er zo rond 1974 behoefte ontstond voor een eigen onderkomen. WITROKA was toen inmiddels uitgegroeid naar een vereniging met zo’n 170 leden.

Het geluk lachte de vereniging toen toe, want via via werden zij in contact gebracht met een grote aannemer, die zojuist een project had beëindigd bij de nieuwbouw van een van de grootste petrochemische installaties in de Botlek (Rotterdam) en die genegen was de bouw c.q. directiekeet van dat betreffende project aan Witroka te verkopen. Nu nog een locatie, overleg met de gemeente Ridderkerk resulteerde er toen in, dat het terrein van onze huidige locatie voor onbepaalde tijd gehuurd kon worden. Voor de benodigde financiën werd vervolgens bij de plaatselijke bank een lening afgesloten. Om de financiën bij de bank uiteindelijk rond te krijgen, moest er iemand garant staan voor het te lenen bedrag. Een aantal leden hebben zich toen verenigd in wat zij zelf ‘De club van honderd’ noemde, die met elkaar garant stonden voor de totale lening, zij stonden elk garant voor uiteenlopende bedragen, van enkele honderden tot zelfs wel duizend guldens per persoon, wat voor die tijd voor velen, best veel geld was.

Na het aanvragen en verkrijgen van de benodigde vergunningen, werd het gebouw in de Botlek met vereende krachten voorzichtig gedemonteerd, werden de onderdelen in eigen beheer met een gehuurde vrachtwagen van een bekend Ridderkerks transportbedrijf naar de Westmolendijk getransporteerd en werd daar uiteindelijk het gebouw in eigen beheer weer netjes en vakkundig in elkaar gezet/opgebouwd.

Tenslotte werd binnen de vereniging ook nog een Bouwfonds opgericht met een zelfstandig bestuur, met als doel om zo snel mogelijk de lening bij de bank af te kunnen lossen. Hiervoor organiseerde zij o.a. een grote verloting, diverse fancy fairs, rommelmarkten e.d. Deze doelstelling werd vervolgens na enkele jaren bereikt, en zo werd het gebouw eigendom van de vogelvereniging WITROKA.

Omstreeks diezelfde tijd en wel op 11 maart 1977 werd door het toenmalige bestuur in opdracht van de ledenvergadering, Witroka als afdeling Ridderkerk, van inmiddels de NBvV, omgezet in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, met de naam VOGELVERENIGING WITROKA met als doelstelling: “De bevordering van de vogelteelt, de vogelkennis en de vogelliefhebberij in Ridderkerk en omstreken, alsmede de behartiging van de belangen van de NBvV in Ridderkerk en omstreken, zulks in de ruimste zin.

De naam WITROKA staat overigens voor een samenvoeging van de afkortingen WI, voor WILDZANG, TRO, voor TROPEN en KA, voor KANARIES.

[huge_it_maps id=”2″]