Laatste nieuws!!!

Wij hebben het trieste bericht ontvangen dat ons erelid Theo Jagt op 16 augustus is overleden. In gedachten denken wij aan de familie en wensen hen veel sterkte met dit verlies.